Puude nimetused

Puude rahvapärased nimetused

Populus tremula haab - mädapuu, haabjapuu
Betula kask - kõiv
Picea abies kuusk - nõglapuu (kõre- ja maltspuu)
Pinus sylvestris mänd - pedajas, pedakas, pettai (lüli- ehk kõrepuu ja honga ehk hongapuu)
Quercus robur tamm - hiiepuu (talvel lehtes tamme kutsuti kivitammeks ehk leseks tammeks)
Acer platanoides vaher - vastra
Juniperus communis kadakas - kadajas, kattai, kadaja
Taxus baccata jugapuu - kodarapuu, jukainen
Alnus incana hall e valgelepp - isalepp, pasklepp
Alnus glutinosa sanglepp ehk must lepp - emalepp
Fraxinus excelsior saar-
Tilia cordata pärn - niinepuu, lõhmus, pähn
Ulmus scabra jalakas ja Ulmus laevis künnapuu - künnap
Salix paju - põõsaliigid on pajud ja puuna kasvavad on remmelgad - lemmergas, lember, raag, raid
Sorbus aucuparis pihlakas - pihlapuu
Padus racemosa toomingas - toomepuu
Corylus avellana sarapuu - pähklipuu
Frangula alnus paakspuu - pahaspuu, vohupaats, ohupaats, kitsepuu
Rhamnus cathrtica türnpuu - viherpuu, kitseuibu, kitsepuu
Daphne mezereum näsiniin - naeseniinepuu, nasin, nasipuu
Hedera helix luuderohi - jooksvarohi

Herbaariumi ettevalmistus

herbaariumi ettevalmistus