Pargid

Parkide hooldamine

Soovitusi ajalooliste parkide hooldamiseks

Pargi hoolduskava koostamise juhend

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Pargi_hoolduskava_koostamise_juhend.pdf

"Juhend on hea ja käepärane töövahend abistamaks parkide hooldajaid, hoolduskavade või kaitsekorralduskavade koostajaid ja kaitsjaid, kuid sobima õppematerjaliks ka niisama pargihuvilistele. Juhendi lisades on lähteülesande näidised hoolduskava ja geoaluse tellimiseks, elustikule sobivaimad ajad hooldustööde tegemiseks jms. Tähtsaim lisa on juhendi alusel koostatud Kukulinna mõisa pargi kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021, mis annab pargi omanikele ja hooldajatele praktilisi nõuandeid vana pargi säilitamiseks."

Eesti pargid

Pargid ja aiad 1930.aastatel

Euroopa puud ja pargid

http://www.european-city-of-trees.com/

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.turku.fi%2Fpublic%2Fdownload.aspx%3FID%3D143474%26GUID%3D%257BA6768ACA-B1FF-42B4-9C43-7102EC70D436&h=uAQGMGt7dAQECrtvYNFNjSz2ybll0-FJYGJTzVS4GNonnEA