Meist

Arboristide Koda on loodud eesmärgiga viia Eesti puuhooldus Euroopa tasemele ning seeläbi pikendada Eesti puude eluiga, tõsta inimeste teadlikkust ja viia abivajajad kokku spetsialistidega, kelles ei pea pettuma.

Puudega toimuvad protsessid võtavad väga kaua aega ja seetõttu ei osata tihti puude hooldamisel tehtud vigu aastaid hiljem ilmnevate probleemide põhjuseks pidada. Arboristide Koja liikmete eesmärgiks on pakkuda lahendusi, mis arvestavad nii tulevikku kui minevikku.

Koja tegevuse eesmärgiks on arboristi kutse propageerimine ja kutsestandardite väljatöötamisel osalemine lähtuvalt Euroopa kvalifikatsiooniraamistikust (European Qualifications Framework), samuti vajalike oskuste, teadmiste-hoiakute kujundamine ja konkurentsivõime suurendamine läbi koolituste, meedia ja elukestva õppe ning arboristide õiguste kaitsmine.