Arboristide Koda viis kindlustuspakkujate seas läbi uuringu kuidas mõjutab suur puu kinnisvara kindlustamist. Kui mujal Euroopas hinnatakse puud ja nende potentsiaalset ohtu kindlustust mõjutavaks teguriks, siis Eestis on selleni veel pikk tee minna.

Meie esitatud küsimusi ja kolme vastanud kindlustusseltsi vastuseid näete lisatud tabelis.

Küsimused: Salva Kindlustuse AS AAS Gjensidige Baltic Codan Forsikring A/S
1. Kuidas mõjutavad Teie Kindlustusseltsis suured puud kinnisvara kindlustamist? Täna Salva Kindlustus kinnisvara kindlustamisel suurte puude riski eraldi ei hinda ja sellest tulenevalt suured puud kinnisvara kindlustamisele mõju ei avalda. Meil puuduvad erinõuded seoses eluspuudega, seda reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja määrused. RSA Kindlustus ei võta eraldiseisva riskiasjaoluna arvesse puude lähedust võimalikule kindlustusobjektile. Seega see asjaolu ei mõjuta ka kindlustuse hinda. 
2. Kuidas suurte puude lähedus varale kindlustataval objektil mõjutab poliisi maksumust? Kindlustus lähtub kindlustuslepingu raames põhimõttest – Hea peremehelik käitumine ja hoolsus kohustus.
3. Kas ja millistel juhtudel nõuate eluspuu seisundi hinnangut, et hinnata võimalikkude riskide suurust? Salva Kindlustusel  ei ole  kehtivat protseduurireeglit, mis reguleeriks eluspuu seisundi hindamise vajadust. Küll aga on olnud üksikuid kahjujuhtumeid, kus oleme pidanud vajalikuks hinnata puu seisundit, et teada saada puu langemise põhjus.   Eluspuu seisundi hindamist taas riskihindamise võtmes ette ei ole tulnud. Küll on tulnud ette puul olevate avariijälgede hindamist seoses mõne liiklusõnnetusega.
4. Kas Eesti seadusandluses on Teie jaoks puudujääke, mis mõjutavad põlispuu pidamist Teie poolt kindlustataval objektil? Viimase 5 aasta kindlustuspraktika Salva Kindlustuses ei ole põlispuude kohta käiva seadusandluses  puudujääke välja toonud.    
5. Milliseid kvalifikatsioone peab omama spetsialist, keda aktsepteerite eluspuu seisundi hindamiseks? Salva Kindlustusel ei ole nõuded spetsialisti kvalifikatsiooni kohta, kuid eeldame, et tegemist on vastavat ala tundva ja kogemustega isikuga.    
6. Palun, kas Teil on ka statistikat nt viimase 5 aasta kohta, kus puu lagunemine on põhjustanud kahjunõudeid?  Kahjuks ei ole Salva statistika nii detailne, et saaksime tormi-, piksekahjude hulgast välja tuua need kahjud, mis on seotud puu langemisega, kuid empiiriliselt on puude langemisest tekkinud kahjud vaid väike murdosa tekkinud tormikahjudest hoonetele. Meil puudub statistika. Samuti pean kahetusega tõdema, et mingit kvaliteetset kahjustatistikat mis on olnud seotud puudega - nii tormi kui liiklusõnnetuste kontekstis - meil ei ole.