Sõbrad

Mis on kodanikuühiskond?

Eestis määratletakse kodanikuühiskonda kui kõiki inimesi huvide ja võimete kohaselt kaasavat osalusühiskonda, mis hõlmab inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks, samuti seda koostööd võimaldavaid ühendusi, võrgustikke ja institutsioone. Kodanikuühiskond tähendab suutlikku avalikku sektorit, tugevat erasektorit ja aktiivset kolmandat sektorit.
Pole olemas õigeid ega valesid arvamusi, on vaid kodanikujulgus ja impulss, mis viib tulemusteni. Rohkem julgust - impulsse ju jagub!

http://www.eas.ee/avalikule-ja-mittetulundussektorile/kodanikuuehiskond