Ajalooline park

Feb

21

Asukoht: Tallinn

21.veebruaril 2012 toimub Tallinnas, Lillepaviljonis EKÜ vastlapäeva seminar AJALOOLINE PARK=ILU JA VALU
Eesmärk:
Ajaloolised pargid on osa meie pärandist – elav roheline pärand, mis on alalises muutumises, kuid kannab vahest isegi selgemat ajaloolist järjepidevust kui hooned, mille ümber ja jaoks on pargid loodud. Pargis kohtuvad loodus- ja muinsuskaitse ning need kohtumised on vastastikku rikastavad.
Kuna Teie, seminarist „Ajalooline park = ilu ja valu“ osavõtjad, puutute oma igapäevategemistes teemaga kokku, olete Te kutsutud kaasa mõtlema.
Sihtgrupp:
Kohalike omavalitsuste haljastuse ja heakorra ametnikud; parkide haldajad ja hooldajad; projekteerijad; haljastajad; maastikuarhitektid; arboristid; ajaloolased; riigiametnikud ning kõik teised teemaga otseselt või kaudselt kokkupuutuvad üksikisikud ja organisatsioonid.
Vajalik eelregistreerimine. Viimane registreerumispäev 16.veebr.
PROGRAMM KOOS LISAINFOGA ja REGISTREERUMISVORM vt.http://www.eku.ee