Raamatud

Välismaine erialane kirjandus arboristidele

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kriso.ee%2FIllustrated-Guide-Pruning-3rd-Revised-edition%2Fdb%2F9781111307301.html&h=XAQH2J1lvAQHCaDZkuE9iewY89tpvMQnK-6Xpw2DSL_6mwQ

Kasulikku kirjandust:

Dendroloogia Endel Laas Valgus
Puude ja põõsaste välimääraja Olev Henno OÜ Greif
Puud ja põõsad haljastuses Helve Sarapuu Valgus
Eesti pärnad Martin Suuroja OÜ Geotrail KS
Eesti hiiepuud Martin Suuroja OÜ Geotrail KS
Pomoloogia
Puuviljad ja marjad Eestis Jaan Kivistik TEA Kirjastus
Põõsaraamat Mari Laane, Mati Laane Varrak
Puude ja põõsaste lõikamine Sulev Järve, Väino Eskla Varrak
Hingepuu Argo Moor Elmatar
Maailma viljad Heino Kiik Valgus
Puuseened pargi- ja ilupuudel Sulev Järve Maalehe Raamat
Taimekaitse käsiraamat Heino Lõiveke EV Põllumajandusministeerium
Metsasõbra teatmik Veiko Belials Halo Kirjastus
Puud ja inimesed Ants Viires Ilmamaa
Puud ja põõsad Allen Coombers Varrak
Puude juurde Hendrik Relve Tallinna Raamatutrükikoda
Lehtpuud I Urmas Roht AS Atlex
Vanade pargipuude hooldamine Aino Mölder PDF
Maailma Puude Entsüklopeedia Tony Russell & Catherine Cutler Sinisukk 2004
Puude ja põõsaste määraja Jean-Denis Godet Koolibri 2000
Okaspuud Eino Laas Atlex 2004
Okas- ja lehtpuud talvel määraja Eino Laas EPA 1988
Iluaianduse käsiraamat Mati Laane, Sulev Savisaar Varrak 2005
Metsakaitse 1961
Euroopa putukad 2005
Eesti parkide almanahh I,II Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet 2009, 2010
Eesti pargid 1 Varrak 2007
Torikseened Soomes ja Eestis Eesti Loodusfoto 2008
Hekid ja hekitaimed Helve Sarapuu Valgus 2000
Kodumaa käpalised Tiiu Kull, Taavi Tuulik Eesti Orhideekaitse klubi 2002
Eesti taimede kukeaabits Toomas Kukk Varrak 2004
Dendroloogia Dr. A. Mathiesen 1934
Suomen puu- ja pesaskasvio 1992
Kodumets K.Põldma
Hiie ase M.-A. Remmel
Sinasõprus tammega V.Masing
Õppekäigud salumetsa A.Valsiner
Euroopa puud Eesti entsüklopeediakirjastus 2004
101 Eesti puud ja põõsast Rein Sander Varrak 2011