Täiendkoolitus

Iseseisvalt treenides või juhendaja käe all

hhttp://xn--unapuu-oxa.eu/koolitused/

ttp://www.youtube.com/watch?v=K6OZNUd4FjI