006

Kaatsi (Pranglilaane) ristimänd Kambjas


Konkursile esitaja

Ristpuude uurimise ja kaardistamisega tegelev töörühm koossesisus Marju Kõivupuu (TLÜ maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur), Urve Sinijärv (keskkonnaministeerium, looduskaitse osakond)   ja Liina Laanemets (Keskkonnaaamet, kultuuripärandi spetsialist)

Puu koordinaadid 

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6453098 58°11'20" N 
Y 661279 26°44'33" E 

Puu lugu

Kaatsi ehk Pranglilaane ristimänd on tänaseks vaid Lõuna- ja Kagu-Eestis elujõulise  hingedeuskumustega seotud matusekombe - matusetalituse juurde kuuluva puusse ristimärgi lõikamise - silmapaistev esindaja.
Lõuna-Eestis on nii arvukate ristidega ristipuud  juba haruldased. 
Kaatsi ristimänd  (võru keeles: ristipettäi) esindab ka kaduvat kultuurmaastikku - seda teed mööda inimesed enam eriti ei käi (ega sõida), kuid ristimärgid puudel on tunnistuseks sellest, et see on olnud kunagi käidav tee, kust surnud on viidud Kambja kalmistule. Männi tüvesse on lõigatud riste kuni 4 meetri kõrgusele. Puu tüvel on spiraalne koorevigastus, mis on tekkinud välgulöögist. See annab ristipuule ainukordse ja huvitava välimuse. 

Puu on võetud looduskaitse alla (aastast 1957) http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO4000771&mount=view

Puu ümbermõõt 3 m, kõrgus 39 m (1999).
Vaata infot puu kohta järgmistelt linkidelt: 
http://www.palverand.ee/galerii-kid-76/ - Kaatsi ehk Pranglilaane ristimänd on kultuurilooliste vahepeatustega palverännuteel Piritalt Vana-Vahtseliina üks peatuskoht.
Ristipuud: https://et.wikipedia.org/wiki/Ristipuu
Uuemad fotod saame saata. Need fotod on tehtud 2013. aasta suvel (Marju Kõivupuu, Anneliis Peterson) Lisaküsimustega palun lahkesti  pöörduda. Vajadusel võin saata mõne oma artikli ristipuude teemal.

 

HÄÄLETAMISEKS VAJUTA SIIA!

 

Kaatsi (Pranglilaane) ristimänd KambjasKaatsi (Pranglilaane) ristimänd KambjasKaatsi (Pranglilaane) ristimänd Kambjas