Kutsestandard

Arboristi praegu kehtivat kutsekirjeldust Kutsekoda.ee lehelt võid lugeda siit.

Oleme Kojas arutanud, et olemasolev kutsestandard vajab kaasajastamist. Vaja oleks ronivate arboristide ja süvendatud taimeliikide õppe osas kutsed lahku lüüa. Mõlemas õppes peab jääma ühisosa, aga nii ronijate kui ka dendroloogilist õpet oleks vaja eraldi suurendada, andes sellega realistlikuma lahendi hilisemal tööle asumisel. Praktika on näidanud, et nõrgaks jääb ka parkide inventeerimiseks vajalik väljaõpe (koostöö vajadus maastikuarhitektidega, kel on olemas vajalik kõrgharidus).

Kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialistid peaksid omama kõik vastavat kutset või saama vastavat koolitust õigete otsuste tegemisel nii puude langetamise kui puistute kujundamise teema ulatuses. Arboristikutse omanikel peaks olema suurem otsustusõigus nimetatud otsuste langetamisel.

Eesti Kutsekoda on informeeritud Arboristide Koja seisukohast seoses kutsestandardi täiustamise vajadusega.

Koda ootab arboristidelt ettepanekuid hiljemalt 1.maiks 2012 aadressile info@arboristidekoda.ee