Kes on arborist?

Arborist...

... on puuhooldaja, kes tunneb puittaimede liike ja nende ehitust - talitust ning kasvunõudeid ja oskab puid nende erinevatel eluetappidel hooldada. Arborist tunneb ka puittaimede kahjustusi ning oskab kindlaks määrata puittaimede tervislikku seisundit ning hooldusvajadust. Arborist oskab kasutada mootorsaagi ja võsalõikurit, töötab nii maapinnalt kui korvtõstukist ja suudab vajaduse korral turvaliselt langetada puud ka piiratud ja ohtlikus ruumis. Vilunumad arboristid hooldavad vajaduse korral kõrgeid puid ka ilma tõstukita, tõustes ronimisvarustuse abil puu võrasse.
Ka väiksed koduaia puud ja põõsad vajavad hooldust - viljapuud kujundamist, hekid pügamist ja ilupõõsad noorendamist. Kindlasti ei tohiks lasta seda teha võhikutel, kes hoogsalt latvu eemaldavad ja sellise tegevusega puu hukule saadavad.
Probleemide ennetavaks lahendamiseks peame rakendama õiget kasvatustehnoloogiat, peame oma aias taimi jälgima, sest vaid siis näeme ohte. Arborist tunneb lisaks puittaimedele ka seeni ja putukaid, taimehaigusi ja oskab parandada tehtud vigu. Arborist teab, et looduses on kõigel kõigega seos, et looduses on kõik elav ja me hingame temaga koos. Meid sunnib tervislikult elama tahe näha oma puid kasvamas tervetena ja kaua.

VAJADUSE KORRAL LEIAD KOMPETENTSE PUUHOOLDAJA MEIE LIIKMETE SEAST, vt Liikmed